Nyheter

Motverka brott i arbetslivet

Nu kan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer söka statsbidrag för att motverka brott och...

Skrivet 2020-01-14 Läs mer
Arbetsmiljöverket måste redogöra för hur kunskapen hos inspektörerna säkerställs

Arbetsmiljöverket ska nu, på uppdrag av regeringen, redogöra för hur de säkerställer...

Skrivet 2020-01-09 Läs mer
Missa inte Aptors nya webbutbildning Buller i arbetsmiljön!

Genom denna webbutbildning får deltagaren förståelse för vad som krävs för att...

Skrivet 2019-12-11 Läs mer
Missa inte Aptors nya webbutbildning Grundläggande Miljölagstiftning!

Denna utbildning riktar sig till dig som miljöchef, miljösamordnare och dig som...

Skrivet 2019-12-03 Läs mer
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för handintensivt arbete

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om medicinska kontroller trädde i kraft 1 november 2019....

Skrivet 2019-11-13 Läs mer
Workshop för dig som kund – Informationssäkerhet, ISO 27001

Intresset för att certifiera sig mot ISO 27001, informationssäkerhet, ökar kraftigt, dels...

Skrivet 2019-09-17 Läs mer
Ansökan till klimatklivet stänger snart!

Den 28 augusti stänger ansökan till Klimatklivet 2019. Klimatklivet innebär att du...

Skrivet 2019-08-26 Läs mer
Nya satsningar mot kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverket får i uppdrag av regeringen att genomföra särskilda informationsinsatser för att...

Skrivet 2019-08-21 Läs mer
Revision och uppgradering utan avvikelser

Vi på Aptor är stolta över att meddela att vi nu har...

Skrivet 2019-07-02 Läs mer
Nya lagar som träder i kraft

Nu i halvårsskiftet träder flera nya lagar och ändringsförfattningar i kraft. I...

Skrivet 2019-07-01 Läs mer