Internationella våtmarksdagen

2024-02-02

2 februari 1971 undertecknades Ramsarkonventionen, en konvention som är inriktad mot skydd och hållbart nyttjande av våtmarker. Konventionen omfattar våta gräsmarker, sumpskogar, myrar, mossar men även grunda marina områden, vattendrag och sjöar. I Sverige så bidrar våtmarker till den biologiska mångfalden genom att vara bland de mest artrika miljöerna. Då många våtmarker växer igen, och tappar sin funktion, så pågår ett stort arbete för att återskapa dessa ytor.

Passa på att fira den fantastiska dag genom att fundera över vilka våtmarker som finns där du bor? Hur ser de ut? Vad kan du göra för att säkerställa att dessa områden inte försvinner?

Källa: Naturvårdsverket & Havs och Vattenmyndigheten

Bilden föreställer en älv som rinner igenom ett öppet skogslandskap