Att välja ISO-Konsult

Att välja ISO-konsult för ert ledningssystem

När ni skapar och utformar ert ledningssystem kan ni självklart välja att förlita er på er egen personal. Många organisationer ser dock fördelarna med att ta stöd av externa konsulter som har spetskunskap för att bygga ledningssystem.

Att välja rätt ISO-konsult är viktigt bl.a. för att säkerställa att det färdiga ledningssystemet bidrar till att er organisation når planerade mål så verkningsfullt och kostnadseffektivt som möjligt.

Aptor erbjuder konsultstöd som hjälper er att effektivt arbeta efter beprövade system inom Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö eller Informationssäkerhet. Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som interna revisioner eller ledningens genomgång.

Ett fungerande ledningssystem är en kultur och ett arbetssätt som leder till trygghet och lönsamhet i verksamheten. Oavsett konsultstöd eller ej, kommer högsta ledningens engagemang och åtagande att förbli nyckelfaktorer när det gäller att förverkliga och underhålla ledningssystemet.

Den internationella standarden ISO 10019:2005 rekommenderas för vägledning vid valet av konsult. Standarden kan användas för att utse en konsult som är kapabel att uppfylla era specifika behov, förväntningar och mål.

Våra ISO-konsulter uppfyller de egenskaper och krav på kompetens som standarden ställer. Personliga egenskaper är också en viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete.

Har du frågor kring att välja konsult?

Kontakta oss