Grundläggande miljö, webbutbildning

Om webbutbildningen:

Genom denna miljöutbildning på webben får deltagaren grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan. Med andra ord kommer deltagaren att ha motsvarande de kunskaper som krävs för en medarbetare i ett företag med ledningssystem enligt ISO 14001.

Vem vänder sig webbutbildningen till?

Denna utbildning riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom miljö. Oavsett om du är medarbetare, chef eller har en annan roll som på något sätt påverkar miljön så passar denna utbildning dig. Du kan förhindra att övriga arbetsuppgifter påverkas, eftersom du själv planerar var och när utbildningen ska genomföras. Vi rekommenderar också webbutbildning som alternativ till de företag som behöver skicka många medarbetare på utbildning, men inte har möjlighet att använda sig utav ”öppna” kurser.

Förkunskaper:

Det krävs inga förkunskaper för denna webbutbildning.

Ur utbildningsprogrammet:

  • Miljöhistoria – Påverkan genom tiderna och viktiga årtal i miljöns historia
  • Miljöproblem – Ekosystem, växthuseffekt och resursförbrukning
  • Hållbar utveckling – Avfall som resurs, Globala hållbarhetsmålen
  • Miljöarbete i Sverige – Sveriges miljökvalitetsmål, miljön i Sverige, du som privatperson
  • Företagets miljöarbete – Grundläggande lagstiftning, nyttan med miljöarbete, miljöledning

Bara tre snabba steg till en interaktiv och nyttig inlärning:

  • Kontakta oss via telefon, e-post eller genom att klicka på ”Anmäl dig här”
  • Sänd över deltagarens namn, efternamn, e-postadress och företagsuppgifter
  • Aptor skickar en inbjudan till utbildningen via e-post och direkt efter avklarad utbildning erhåller deltagaren sitt kursintyg i utbildningsportalen!

Längd: Ca. 2 tim

Pris: 690 kr ex. moms. / Licens
Vid köp av fler än 10 licenser tillkommer mängdrabatt.

Denna utbildning går även att få företagsanpassad.

Missa inte vår webbutbildning Grundläggande arbetsmiljö