Om Aptors konsultstöd

Konsult Ledningssystem Certifiering

Vi erbjuder konsultstöd för företag eller organisationer som vill införa ledningssystem i sin verksamhet. Anledningen till det kan vara någon form av krav från ägare, ledning eller kunder. De vanligaste ledningssystemen är Kvalitet ISO 9001, eller Miljö ISO 14001. Utöver dem är Arbetsmiljö ISO 45001 och Informationssäkerhet ISO 27001 vanligt förekommande.

Tillsammans med kunden arbetar vi oss igenom kravställningarna och bygger upp ett ledningssystem som är enkelt att hantera och motsvarar företagets verksamhet.

Vi leder projektet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi erbjuder även specifika tjänster som anpassade utbildningar, miljöutredningar, internrevisioner och mycket mer. Titta in under respektive ämnesområde.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss