Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

– För chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor

Om utbildningen:

Utbildningen ”Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud” ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (till exempel arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöutbildningen syftar också till att utveckla förståelse för vilka risker som finns i er arbetsmiljö samt hur vi kan upptäcka och hantera dem med hjälp av olika verktyg. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan till exempel arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Vem vänder sig utbildningen till?

Arbetsmiljöutbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad utbildning kommer deltagaren att förstå innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 samt kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Allmänt om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet
 • Grundläggande lagstiftning – arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter
 • Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
 • Hur kan vi hantera våra arbetsmiljörisker?
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Längd: 1 dag

Pris: Offert.

Denna utbildning genomförs enbart som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss gärna för mer information. Se även vår webbutbildning Grundläggande arbetsmiljö.

Kontakta oss

  Förfrågan om företagsintern utbildning

  Förfrågan om företagsintern utbildning:


  Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här

  Spamskydd *

  För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

  captcha