Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

– För chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor

Om utbildningen:

Utbildningen ”Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud” ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (till exempel arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen syftar också till att utveckla förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka och hantera dem med hjälp av olika verktyg. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan till exempel arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att förstå innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Ur utbildningsprogrammet:

  • Allmänt om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
  • Grundläggande lagstiftning – arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter
  • Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Hur kan vi hantera våra arbetsmiljörisker?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Längd: 1 dag

Pris: Offert.

Utbildningen genomförs enbart som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information. Se även vår webbutbildning Grundläggande arbetsmiljö.

Kontakta oss

Boka utbildning

Välj utbildning i listan nedan:

Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här
Spamskydd *

För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

captcha