• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

ISO-KONSULT  


Aptor erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsutveckling. Vi skapar, inför och förbättrar ledningssystem såsom kvalitet ISO 9001, miljö 14001, arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001, informationssäkerhet ISO 27001.

 

Genom att välja Aptor i arbetet med ert ledningssystem ser vi till att ni får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad.

Vi erbjuder utbildningar inom dessa områden, såsom kvalitets- och miljösamordnarutbildning, miljöutbildning och arbetsmiljöutbildning. Vi kan även genomföra företagsanpassade utbildningar samt erbjuda prisvärda och effektiva webbutbildningar inom grundläggande miljö och grundläggande arbetsmiljö.

Aptor har, med hjälp av kundernas behov, utformat verktyg och IT-stöd för att underlätta arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Använd Verktygslådan SMART för att trygga ert systematiska arbetsmiljöarbete eller beställ vår lagbevakningstjänst och erhåll kundspecifikt stöd inom lagbevakning och lagefterlevnadskontroller.

 

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er eller titta närmare på våra IT-stöd?

 

Kontakta oss