• Lagbevakning och lagefterlevnad

    Med Lagportalen får ni en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och stöd för att säkerställa att dessa efterlevs.

    Läs mer

ISO-Konsult

Aptor erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsutveckling. Vi skapar, inför och förbättrar ledningssystem såsom kvalitet ISO 9001, miljö 14001, arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001, informationssäkerhet ISO 27001. Genom att välja Aptor i arbetet med ert ledningssystem ser vi till att ni får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad. Ta hjälp av våra IT-stöd och våra utbildningar för att underlätta arbetet inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Vill ni veta mer om våra tjänster och utbildningar eller titta närmare på våra IT-stöd? Kontakta oss idag!

Aktuellt

Sverige kommer inte klara miljömålen till 2020

Naturvårdsverket har genomfört den fördjupade utvärderingen av miljömålen och som väntat kommer...

Skrivet 2019-02-05 Läs mer
Fler kemikalier förbjuds

Under år 2019 och 2020 kommer fler kemikalier att förbjudas inom EU....

Skrivet 2019-01-31 Läs mer

Behöver du bollplank?

Behöver du bollplank för frågor om ledningssystem och lagstiftning eller finns det något annat vi kan hjälpa dig med?