Grundläggande arbetsmiljö, webbutbildning

Om webbutbildningen:

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (exempelvis arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Kursen syftar också till förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka och hantera dem. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan till exempel arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Vem vänder sig webbutbildningen till?

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att förstå innebörden med ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Genom att välja en webbutbildning får deltagaren möjlighet att själv planera sin utbildning och tid och kan därmed undvika att övriga arbetsuppgifter påverkas. För er som är i behov av mängdutbildning och inte har möjlighet att skicka alla medarbetare på öppna kurser, är webbutbildning en väldigt effektiv lösning.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Ur utbildningsprogrammet:

  • Allmänt om arbetsmiljö
  • Lagar och regler
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Kränkande särbehandling
  • Olycka och tillbud
  • Arbetsmiljöarbete i praktiken

Bara tre snabba steg till en interaktiv och nyttig inlärning:

  • Kontakta oss via telefon, e-post eller genom att klicka på ”Anmäl dig här”
  • Sänd över deltagarens namn, efternamn, e-postadress samt företagsuppgifter
  • Aptor skickar en inbjudan till utbildningen via e-post. Efter avklarad utbildning erhåller deltagaren sitt kursintyg direkt i utbildningsportalen!

Längd: Ca. 2 tim.

Pris: 690 kr ex. moms. / Licens

Vid köp av fler än 10 licenser tillkommer mängdrabatt.

Denna utbildning går även att få företagsanpassad.

Missa inte vår webbutbildning Grundläggande miljö