Processkartläggning

I alla verksamheter förekommer ett antal processer, vars utfall direkt eller indirekt påverkar leverans till kund och i slutändan antingen hjälper eller stjälper företagets ekonomiska tillväxt. För att nå verksamhetens mål (ex. uppsatt budget, önskade marknadsandelar eller uttalad kundnöjdhet), måste dessa processer styras.

Om utbildningen:

Den här utbildningen syftar till att ge deltagaren en god grund att stå på i detta arbete, där det första steget är att genom en kartläggning av verksamhetens processer skapa en samsyn bland alla medarbetare i hur verksamheten ser ut och hur det egna arbetet kommer in. Efter utbildningen ska deltagaren självständigt kunna identifiera sin verksamhets processer samt kunna ta fram relevanta mål för dessa.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till chefer, kvalitetsansvariga, processledare/processansvariga och andra personer som vill få inspiration och kunskap för ett bättre och mer effektfullt processarbete.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Kvalitet och processledning – Beskrivning av sambanden mellan kvalitetsarbete och processledning.
 • Vad är en process? – Genomgång av olika processtyper.
 • Varför processledning? – Kartlägga, mäta, styra och förbättra processer – och därmed verksamheten.
 • Processkartläggning – samverkan mellan olika aktiviteter och processer samt hur du säkrar kritiska överlämnanden.
 • Praktiska övningar.
 • Metoder och verktyg.

Längd: 1 dagar

Pris: Offert

Utbildningen genomförs enbart som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

  Förfrågan om företagsintern utbildning

  Förfrågan om företagsintern utbildning:


  Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här

  Spamskydd *

  För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

  captcha