Lagportalen

Lagbevakning med stöd för lagefterlevnadskontroller

Lagbevakningstjänsten Lagportalen är anpassad till er som vill lägga mindre tid på lagbevakning och uppdatering, för att istället effektivisera arbetet och få ut informationen i verksamheten. Med Lagportalen får ni en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och samtidigt även ett effektivt stöd för lagefterlevnaden.

Lagbevakningstjänsten Lagportalen ger er möjlig­het att ta del av lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden, så som exempelvis miljö, arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet, och det kostar ingenting extra om ni lägger till fler författningar under abonnemangets gång. Lagportalen bevakar all svensk lagstiftning, EU-förordningar och finsk-, dansk- samt norsk lagstiftning åt er. För att ni enkelt ska förstå vilka krav som ställs av respektive författning innehåller Lagportalen en sammanfattning av lagtexten i en förenklad tolkning.

Till varje författning kan ni lägga in kommentarer, dokument och hänvisningar för att underlätta ert arbete. Utifrån hur verksamheten är uppbyggd har ni även möjlighet att dela upp Lagportalen efter just er organisationsstruktur. Detta ger er möjlighet till separerade lagförteckningar, rapporter och kommentarsfält för olika organisationer/affärsområden och samtidigt styra användarnas behörighet. I Lagportalen kopplas era verksamhetsprocesser och aspekter mot författningarna, och med hjälp av filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner är det alltid lätt att navigera i Lagportalen.

Bara tre snabba steg till en enkel men kraftfull lagbevakning:

1. Kontakta oss direkt via telefon eller e-post

2. Sänd över er lagförteckning, företagsuppgifter, företagslogga samt ev. företagsprofil (färgkoder)

3. Aptor ser igenom er lagförteckning, för eventuell komplettering eller uppdatering. Vi upprättar ert företagsanpassade konto direkt och sänder därefter över inloggningsuppgifter inom bara några dagar!

Lagportalen

 • Månatlig lagbevakning av er lagförteckning, all svensk lagstiftning, EU förordningar, EU-direktiv etc. Obegränsat antal författningar.
 • Sammanfattande textrutor med en förenkling av författningens betydelse – En snabb inblick i vad lagen betyder! (Miljö- och arbetsmiljölagar ingår, övrig lagstiftning på förfrågan)
 • Alltid länk vidare till författningen i sin helhet
 • Möjlighet att lägga in egna kommentarer och hänvisningar till ert egna arbete
 • Koppla författningar till verksamhetens processer
 • Koppla författningar till verksamhetens aspekter
 • E-postutskick 12 ggr/år om lagändringar och uppdateringar till berörda medarbetare
 • Koppla personer till processer och därmed möjlighet att styra utskicken till rätt mottagare
 • Kvittensfunktion med tillhörande kommentarer samt exportmöjlighet till Excel
 • Koppla tillämpningsansvarig till författningar för att delegera arbetet
 • Verktyg för lagefterlevnadskontroll med färdigutformade checklistor
 • Möjlighet att skapa egna checklistor för lagefterlevnadskontroll
 • Ladda upp PDF-dokument
 • Skriva ut rapporter
 • Arkiv för rapporter från era lagefterlevnadskontroller
 • Filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner
 • Statistik över hur Lagportalen används inom er organisation
 • Upp till 15 administratörer som kan arbeta direkt i verktyget
 • Direktlänk till ett gemensamt läsarkonto för exempelvis ert intranät
 • Kostnadsfri support för frågor om lagstiftning och självklart om verktygets funktioner
 • Kostnadsfri demonstration av verktyget för era medarbetare
 • 5 995 kr/ år utan bindningstid

Lagportalen PLUS

 • Samtliga ovannämnda funktioner från Lagportalen
 • Egen bevakning av verksamhetens andra krav, till exempel branschrekommendationer, tillstånd, kundkrav eller standarder.
 • Obegränsat antal användare/administratörer
 • Möjlighet till bevakning av finsk-, dansk-, och norsk lagstiftning
 • 8 995 kr/år utan bindningstid

Lagportalen KONCERN

 • Samtliga ovannämnda funktioner från Lagportalen och Lagportalen PLUS
 • Möjlighet att dela upp Lagportalen i organisationsstruktur (rapporter, användarbehörighet, kommentarer, kvittenser)
 • Separerade lagförteckningar för olika organisationer/affärsområden
 • 14 995 kr/år utan bindningstid

Beställ Lagportalen direkt eller boka demo:

Kontakta oss

Produktblad: Aptor-Lagportalen-Produktblad