Lagbevakning med Lagportalen

Effektiv lagbevakning och stöd för lagefterlevnadskontroller

Lagbevakningstjänsten Lagportalen är anpassad till er som vill lägga mindre tid på lagbevakning och uppdatering, för att istället effektivisera arbetet och få ut informationen i verksamheten. Med Lagportalen får ni en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och samtidigt även ett effektivt stöd för lagefterlevnaden.

Lagbevakningstjänsten Lagportalen ger er möjlig­het att ta del av lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden, så som exempelvis miljö, arbetsmiljö, kvalitet och informationssäkerhet, och det kostar ingenting extra om ni lägger till fler författningar under abonnemangets gång. Lagportalen bevakar all svensk lagstiftning, EU-förordningar och finsk-, dansk- samt norsk lagstiftning åt er. För att ni enkelt ska förstå vilka krav som ställs av respektive författning innehåller Lagportalen en sammanfattning av lagtexten i en förenklad tolkning.

Till varje författning kan ni lägga in kommentarer, dokumenthänvisningar och länka till dokument för att underlätta ert arbete. Utifrån hur verksamheten är uppbyggd har ni även möjlighet att dela upp Lagportalen efter just er organisationsstruktur. Detta ger er möjlighet till separerade lagförteckningar, rapporter och kommentarsfält för olika organisationer/affärsområden och samtidigt styra användarnas behörighet. I Lagportalen kopplas era verksamhetsprocesser och aspekter mot författningarna, och med hjälp av filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner är det alltid lätt att navigera i Lagportalen.

Boka en demonstration av Lagportalen – En enkel och kraftfull lagbevakning

Tre snabba steg till en enkel men kraftfull lagbevakning:

1. Kontakta oss direkt via telefon eller e-post

2. Aptor efterfrågar relevanta företagsuppgifter och upprättar ert företagskonto. En inbjudan skickas till er önskade administratör till tjänsten.

3. Ni är igång med en enkel men kraftfull lagbevakning!

Vid behov kan Aptor stötta i uppstarten genom att gå igenom er lagförteckning, för eventuell komplettering eller uppdatering. Vi kan även vara behjälpliga med att genomföra konfigureringen av tjänsten vid uppstart.

En enkelt men kraftfull lagbevakningstjänst med stöd för lagefterlevnadskontroller

Lagportalen

 • Månatlig lagbevakning av er lagförteckning, all svensk lagstiftning, EU förordningar, EU-direktiv etc. Obegränsat antal författningar.
 • Sammanfattande textrutor med en förenkling av författningens betydelse – En snabb inblick i vad lagen betyder! (Miljö- och arbetsmiljölagar ingår, övrig lagstiftning på förfrågan)
 • Alltid länk vidare till författningen i sin helhet
 • Möjlighet att lägga in egna kommentarer och hänvisningar till ert egna arbete
 • Koppla författningar till verksamhetens processer
 • Koppla författningar till verksamhetens aspekter
 • E-postutskick 12 ggr/år om lagändringar och uppdateringar till berörda medarbetare
 • Kvittensfunktion med tillhörande kommentarer med enkel översikt av genomförda kvittenser i organisationen
 • Koppla tillämpningsansvarig till författningar för att delegera arbetet och därmed möjlighet att styra utskicken till rätt mottagare
 • Verktyg för lagefterlevnadskontroll med färdigutformade checklistor
 • Möjlighet att skapa egna checklistor för lagefterlevnadskontroll
 • Skriva ut rapporter
 • Arkiv för rapporter från era lagefterlevnadskontroller
 • Filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner
 • Upp till 15 administratörer som kan arbeta direkt i verktyget
 • Kostnadsfri support för frågor om lagstiftning och självklart om verktygets funktioner
 • Kostnadsfri demonstration av verktyget för era medarbetare
 • 5 995 kr/ år utan bindningstid

Lagportalen PLUS

 • Samtliga ovannämnda funktioner från Lagportalen
 • Egen bevakning av verksamhetens andra krav, till exempel branschrekommendationer, tillstånd, kundkrav eller standarder.
 • Verktyg för kravefterlevnadskontroll med egna utformade checklistor
 • Obegränsat antal användare/administratörer
 • Möjlighet till bevakning av finsk-, dansk-, och norsk lagstiftning
 • 8 995 kr/år utan bindningstid

Lagportalen KONCERN

 • Samtliga ovannämnda funktioner från Lagportalen och Lagportalen PLUS
 • Möjlighet att dela upp Lagportalen i organisationsstruktur (rapporter, användarbehörighet, kommentarer, kvittenser)
 • Separerade lagförteckningar för olika organisationer/affärsområden
 • 14 995 kr/år utan bindningstidFem affärsområden/dotterbolag
 • Offert vid fler än fem affärsområden/dotterbolag

Beställ Lagportalen direkt eller lämna dina uppgifter till oss så hör vi av oss till dig!

Produktblad: Aptor-Lagportalen-Produktblad