Om Aptors IT-stöd

Söker du IT-stöd för ledningssystem och verksamhetsutveckling?

Vilken lagbevakningstjänst är bra nog? Hur ska vi arbeta med processer och hur ska vi arbeta systematiskt med miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet? På marknaden finns ett flertal IT-stöd för olika behov, men ibland är det svårt att veta vilket som passar behoven bäst. Vi på Aptor hjälper er att rekommendera ett eller flera IT-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov. Kontakta oss för vidare dialog eller för att boka en demo av IT-stöden.

Processverktyg

Verktyg för att prioritera, initiera, genomföra och styra processer och projekt mot uppsatta mål och överenskommelser. Med hjälp av processverktyget kan ni visualisera era processer och få svar på frågorna varför, vad, vem och hur. Att visualisera processerna ger oss insikt i den egna verksamheten och genom att publicera på exempelvis ett intranät blir informationen tillgänglig för alla anställda.

Dokumenthantering

Ett dokumenthanteringssystem är till för företag och organisationer som idag känner att ni inte har tid, resurser och personal för att hålla all information uppdaterad, på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Lagbevakning och laguppdatering

Med lagbevakningstjänsten Lagportalen kan du ta del av lagstiftning inom flera olika områden såsom exempelvis miljö, arbetsmiljö och säkerhet – allt ifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer. Lagportalen bevakar även norska, danska och finska lagar åt er. Gör som många andra certifierade företag – Låt Lagportalen sköta lagbevakningen och genomför era efterlevnadskontroller direkt i verktyget med hjälp av våra checklistor!

Verktygslådan SMART

För att underlätta stora organisationers arbete erbjuder vi molnbaserade Verktygslådan SMART som ger Skydd Mot Alla Risker och Tillbud. Verktygslådan SMART ger stöd er inom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras.

Genom ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt kommer verksamheten att få bättre förutsättningar att uppnå ständiga förbättringar och övergripande kontroll.

I menyn till vänster kan du läsa mer om lagbevakningstjänsten Lagportalen, processverktyget och Verktygslådan SMART.

Har du frågor om våra IT-stöd eller vill boka en demo?

Kontakta oss