ISO 14001 – Miljö

Om utbildningen:

Utbildningen ger kunskap om kravelementen i ISO 14001, hur kraven kan tolkas och hur man kan arbeta utifrån dem. Utbildningen tar även upp goda exempel på hur arbetet med ledningssystemet kan bedrivas för att uppnå effektivisering och ständiga förbättringar. Under utbildningen varvas teori med grupparbeten för att du som deltagare ska få en djupare förståelse för miljöarbetet.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen passar dig som är miljösamordnare, miljöchef och dig som är ansvarig för ett miljöledningssystem. Utbildningen riktar sig även till dig som vill ha en gedigen grund att stå på inför rollen som internrevisor.

Förkunskaper:

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Krav i ISO 14001 och tolkning av kraven
 • Identifiering av intressenter, deras förväntningar och behov
 • Att tolka och att tillämpa standarden i praktiken: Omvärldsanalys, riskanalys, miljöutredning, miljöaspekter, betydande aspekter, miljömål och handlingsplaner.
 • Vad är hot och möjligheter?
 • Riskhantering och ständig förbättring
 • Miljölagstiftning
 • Diskussion och exempel
 • Värdekedja och livscykelperspektiv

Längd: 2 dagar

Pris: Offert

Kontakta oss

  Förfrågan om företagsintern utbildning

  Förfrågan om företagsintern utbildning:


  Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här

  Spamskydd *

  För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

  captcha