Buller i arbetsmiljön, webbutbildning

Letar du efter en effektiv utbildning om buller som kan genomföras när som helst och var när som helst?

Hos Aptor hittar du enkla men effektiva webbutbildningar inom miljö och arbetsmiljö. Genom att välja en webbutbildning slipper du onödiga resor i samband med utbildningstillfället, och sparar samtidigt både tid och pengar. Du väljer själv när och var utbildningen ska genomföras!

Om webbutbildningen:

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem och arbetstagaren ska vara medveten om risken av bullerexponeringen. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att utföra en riskbedömning men det är av största vikt att arbetstagaren har rätt kunskaper för arbete där risk för bullerexponering förekommer.

Genom denna bullerutbildning på webben får deltagaren kunskap om vad buller är, vad lagstiftningen ställer för krav och vilka risker det finns med bullerexponering. Vi kommer också att gå igenom hur du kan förebygga buller, vad arbetsgivaren har för ansvar och vad arbetstagaren har för ansvar.

Vem vänder sig webbutbildningen till?

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, i en arbetsmiljö där risk för bullerexponering förekommer. Du kan förhindra att övriga arbetsuppgifter påverkas, eftersom du själv planerar var och när utbildningen ska genomföras. Vi rekommenderar också webbutbildning som alternativ till de företag som behöver skicka många medarbetare på utbildning, men inte har möjlighet att använda sig utav ”öppna” kurser.

Förkunskaper:

Det krävs inga förkunskaper för denna webbutbildning.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Allmänt om buller
 • Grundläggande lagstiftning
 • Risker med buller
 • Förebyggande om buller
 • Mätning av buller
 • Hörselskydd
 • Hörselundersökningar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar

Bara tre snabba steg till en interaktiv och nyttig inlärning:

 • Kontakta oss via telefon eller e-post
 • Sänd över deltagarens namn, efternamn, e-postadress och företagsuppgifter
 • Aptor skickar en inbjudan till utbildningen via e-post och direkt efter avklarad utbildning erhåller deltagaren sitt kursintyg i utbildningsportalen!

Längd: Ca. 2 tim

Pris: 690 kr ex. moms. / licens
Vid köp av fler än 10 licenser tillkommer mängdrabatt.

Företagsanpassad webbutbildning:

Letar ni efter en webbutbildning med er logga, era profilfärger och företagsspecifikt innehåll? Vi erbjuder en företagsprofilerad utbildningsportal med anpassat kursinnehållet efter just era behov. I er utbildningsportal kan ni samla alla era interna webbutbildningar eller låta oss vara behjälpliga med framtagning av helt nya utbildningar!

Kontakta oss

Missa inte utbildningen Grundläggande arbetsmiljö