Arbetsmiljö – Ledningssystem

Arbetsmiljö – OHSAS 18001 / ISO 45001 / AFS 2001:1

Om utbildningen:

Målet med utbildningen är att ge möjligheter till att förebygga och motverka ohälsa. Med arbetsmiljö avses de fysiska och psykiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående. Alla arbetsgivare är enligt svensk lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom råder det idag inga tvivel om att en god arbetsmiljö har en positiv inverkan på organisationers förmåga att leverera bra resultat. Deltagarna lär sig hur man tar hjälp av ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem.

Ur utbildningsprogrammet:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – kraven i AFS 2001:1 / OHSAS 18001 / ISO 45001
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av ledningssystem
  • Arbetsmiljöanalys med hjälp av checklistor, riskanalys, och handlingsplaner
  • Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Skydd mot olyckor, första hjälpen och krisplan
  • Aktuell lagstiftning, revisionsmetodik samt fallgropar

Längd: 2 dagar.

Pris: Offert.

Utbildningen genomförs enbart som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Boka utbildning

Välj utbildning i listan nedan:

Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här
Spamskydd *

För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

captcha