Arbetsmiljö – Ledningssystem

Arbetsmiljö – ISO 45001 / AFS 2001:1

Om utbildningen:

Målet med den här utbildningen är att ge dig som deltagare möjligheter till att förebygga och motverka ohälsa. Med arbetsmiljö avses de fysiska och psykiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående. Alla arbetsgivare är enligt svensk lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och dessutom råder det inga tvivel om att en god arbetsmiljö har en positiv inverkan på organisationers förmåga att leverera bra resultat. Därför kommer du som deltagare att lära dig hur man tar hjälp av ett arbetsmiljöledningssystem för att hantera arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som är arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – kraven i AFS 2001:1 / ISO 45001
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av ledningssystem
 • Arbetsmiljöanalys med hjälp av checklistor, riskanalys, och handlingsplaner
 • Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Skydd mot olyckor, första hjälpen samt krisplan
 • Aktuell lagstiftning, revisionsmetodik samt fallgropar

Längd: 2 dagar.

Pris: Offert.

Denna utbildning genomförs just nu enbart som företagsanpassad utbildning. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

  Förfrågan om företagsintern utbildning

  Förfrågan om företagsintern utbildning:


  Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här

  Spamskydd *

  För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

  captcha