Anmälningsvillkor

Anmälan

Kursanmälan kan göras direkt på vår webbplats under respektive utbildning alternativt via e-post eller via telefon 08-410 079 91.

Bekräftelse

Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Lokaler

Våra öppna utbildningar genomförs i Stockholm om inget annat meddelas. Plats anges alltid i bekräftelsen.

Tider

De flesta utbildningar pågår mellan kl 09.00 och 17.00 om inte annat angivits. Tid och datum anges alltid på bekräftelsen.

Priser

Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Samtliga priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Betalningsvillkor

Utbildningarna faktureras ca 30 dagar före kurstillfället om inget annat anges. Betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt vid var tid gällande påminnelseavgift.

Öppet köp och bytesrätt

Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kurs-/seminariestart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan då erhålla bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. All av- och ombokning skall ske skriftligt till kundservice@aptor.se och bekräftas av Aptor.

Aptor förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra kursdatum för enstaka kurser/seminarier. Avbokning från Aptor sker senast 14 dagar före kursstart.

Välkommen!