Nyheter

Ohälsosam arbetsbelastning

Arbetsmiljöverket har idag, 2023-03-23, släppt en sammanställning gällande dödsfall kopplade till ohälsosamma...

Skrivet 2023-03-23 Läs mer
Förebygg vibrationsskador

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor satsning för att förebygga vibrationsskador från...

Skrivet 2023-03-09 Läs mer
Lämna statistik på uppkommet avfall

Från 2023-03-01 har näringsidkare en skyldighet att, vid begäran, lämna statistik om...

Skrivet 2023-03-01 Läs mer
De 3 vanligaste metoderna för lagbevakning

För att som ISO-certifierad verksamhet uppfylla de krav som finns inom standarden...

Skrivet 2023-02-24 Läs mer
Fördelar och nackdelar med olika lagbevakningsmetoder

Det finns olika metoder att genomföra lagbevakning på. De vanligaste metoderna är...

Skrivet 2023-02-23 Läs mer
Nästa steg i RoHS direktivet

Utfasningen av kemikalier i elektrisk och elektroniska produkter fortsätter. 2023-02-24 är det...

Skrivet 2023-02-14 Läs mer
Förändrat klimat kan innebära risker för elsäkerhet

Med stigande medeltemperaturer och ökad nederbörd tillkommer flertalet risker och konsekvenser för...

Skrivet 2023-02-07 Läs mer
Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att nära 8 av 10 arbetsgivare inte gör tillräckligt...

Skrivet 2023-01-26 Läs mer
Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras

Förslag till förändringar i CLP-förordningen har inkommit från EU-kommissionen. Syftet är att...

Skrivet 2022-12-20 Läs mer
Lagbevakning för ISO 27001 Informationssäkerhet

Vilka krav om lagbevakning ställs på företag som arbetar med ISO 27001...

Skrivet 2022-12-09 Läs mer