Nyheter

Sverige kommer inte klara miljömålen till 2020

Naturvårdsverket har genomfört den fördjupade utvärderingen av miljömålen och som väntat kommer...

Skrivet 2019-02-05 Läs mer
Fler kemikalier förbjuds

Under år 2019 och 2020 kommer fler kemikalier att förbjudas inom EU....

Skrivet 2019-01-31 Läs mer
Aptor lanserar ny interaktiv webbutbildning

Aptor lanserar nu nya, interaktiva webbutbildningar i både grundläggande miljö och grundläggande...

Skrivet 2018-11-20 Läs mer
Verktygslådan SMART för företag!

Fokus på praktisk handling och resultat, måluppfyllelse och verktyg för ständiga förbättringar,...

Skrivet 2018-11-19 Läs mer