Lagbevakning för ISO 9001 Kvalitetsledning

Om din verksamhet arbetar mot standarden ISO 9001 för kvalitetsledning måste ni uppfylla tillämpliga författningskrav, vilket är de lagkrav som pekar på verksamheten, dess produktion och leverans. Certifieringen kräver att medarbetarna på företaget måste förstå de författningskrav som är tillämpliga och att de alltid ska uppfyllas.

Inom ramen för standarden ISO 9001 kvalitetsledning ställs generellt inga krav på att det måste finnas en dokumenterad lagförteckning eller att lagefterlevnadskontroll måste genomföras. Men arbetet kan förstås underlättas om medarbetarna har tillgång till en sådan förteckning.

ISO 9001 kvalitetsledning - det här behöver du veta gällande lagbevakning

Företag som arbetar mot standarden ISO 9001 för kvalitetsledning måste uppfylla både kundkrav och tillämpliga författningskrav. Ansvaret för att medarbetarna förstår författningskraven och att dessa uppfylls har högsta ledningen.

Författningskrav ISO 9001 kvalitetsledning

  • Om företaget har egen konstruktion och/eller utveckling av tjänster eller produkter ska eventuella författningskrav beaktas, dvs lagkraven ska byggas in i produkten eller tjänsten. Författningskraven ska vara spårbara i de dokumenterade underlag som ska finnas, som exempelvis checklistor eller liknande.

  • Innan produktion eller före leverans ska företaget identifiera och definiera vilka författningskrav som är tillämpliga på företagets produkter eller tjänster samt granska internt att man kan leverera i överensstämmelse med detta innan produkten eller tjänsten erbjuds kunderna. Detta kan exempelvis vara krav på CE-märkning där tillverkaren lovar att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav.

  • Använder man externa resurser för sin produktion eller leverans ska man säkerställa att dessa resurser, entreprenörer eller leverantörer, inte påverkar företagets förmåga att uppfylla de tillämpliga författningskraven. Företaget behöver alltså kontrollera att de externa resurserna följer tillämpliga krav.

  • Företaget ska beakta författningskraven när man beslutar sig om sitt åtagande efter leverans av produkter eller tjänster. Detta kan vara garantier eller liknande som ska lämnas.

Tips!

Om du har en lagbevakningstjänst, se till att du har en taggningsfunktion så att du kan koppla författningskrav mot exempelvis underlag för konstruktion eller utveckling av en produkt alternativt skapa en laglista för ett projekt.

Behöver du hjälp med Lagbevakning?

Boka en kostnadsfri demonstration av Lagportalen