Kvartsdamm i arbetsmiljön, webbutbildning

Letar du efter en effektiv utbildning som genomförs var som helst, när som helst?

Hos Aptor hittar ni webbutbildningar inom miljö och arbetsmiljö som komplement till traditionella, öppna utbildningar. Ni slipper onödiga resor i samband med utbildningstillfällena och sparar även tid och pengar med en webbutbildning. Att välja en webbutbildning ger möjlighet att själv välja var och när utbildningen sker och deltagaren kan gå utbildningen i sin egen takt.

Om webbutbildningen:

Inandning av kvartsdamm är en hälsofara och det är därför viktigt att du har rätt kunskap om du arbetar i en arbetsmiljö där kvarts förekommer. Du behöver veta hur du ska skydda dig mot dammet redan från börja och hur du kan förhindra att det sprids. I denna utbildning kommer du att få lära dig mer om vad kvartsdamm är, vad lagstiftningen ställer för krav, vilka hälsorisker kvartsexponering medför och hur vi kan förebygga riskerna med kvartsdamm.

Vem vänder sig utbildningen till?

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, i en arbetsmiljö där risk för kvartsexponering förekommer. Du kan förhindra att övriga arbetsuppgifter påverkas, eftersom du själv planerar var och när utbildningen ska genomföras. Vi rekommenderar också webbutbildning som alternativ till de företag som behöver skicka många medarbetare på utbildning, men inte har möjlighet att använda sig utav ”öppna” kurser.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Allmänt om kvartsdamm
 • Lagstiftning
 • Exponering i arbetsmiljön, risker med exponering
 • Förebygg exponering
 • Undersökning
 • Riskbedömning
 • Åtgärd och handlingsplan
 • Uppföljning och kontroll
 • Mätning av kvarts
 • Medicinska kontroller
 • Sanktionsavgifter
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar

Bara tre snabba steg till en interaktiv och nyttig inlärning:

 • Kontakta oss via telefon eller e-post
 • Sänd över deltagarens namn, efternamn, e-postadress samt företagsuppgifter
 • Aptor skickar en inbjudan till utbildningen via e-post. Efter avklarad utbildning erhåller deltagaren sitt kursintyg direkt i utbildningsportalen!

Längd: Ca. 2 tim

Pris: 690 kr ex. moms /Licens

Vid köp av fler än 10 licenser tillkommer mängdrabatt.

Företagsanpassad webbutbildning

Letar ni efter en webbutbildning med er logga, era profilfärger och företagsspecifikt innehåll? Vi erbjuder en företagsprofilerad utbildningsportal där vi kan anpassa kursinnehållet efter era behov. I er utbildningsportal kan ni samla alla era interna webbutbildningar eller låta oss vara behjälpliga med framtagning av helt nya utbildningar!

Kontakta oss

Missa inte vår webbutbildning Vibrationer i arbetsmiljön