Internrevision

Internrevision, Grundkurs

Om utbildningen:

Under denna utbildning förbereder vi dig som blivande revisor inför dina nya uppgifter. Teori varvas med övningar och fokus läggs på revisionens tre faser med upprättande av revisionsplaner, genomförande av intervjuer/platsbesök, och dokumentation av resultat i revisionsrapporter.

Under utbildningen diskuterar vi även betydelsen av intervjuteknik och ett öppet förhållningssätt för en lyckad revision. Tillsammans gör vi praktikfall för att träna oss på hur revisionen kan gå till i verkligheten. Utbildningen ger dig också exempel på hur olika typer av interna revisioner kan genomföras. Du som deltagare får tillgång till checklistor för genomförande av revision samt mallar för revisionsrapporter och avvikelserapporter.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som är blivande internrevisor eller har ansvar för de interna revisionerna idag och behöver utöka dina kunskaper. Efter genomförd utbildning ska du självständigt kunna genomföra effektiva interna revisioner utifrån standardernas krav.

Förkunskaper:

Inför denna utbildning behöver att du som deltagare ha en grundläggande kunskap om ledningssystem och ISO 9001, kvalitet och/eller ISO 14001, miljö. Dessa grundläggande kunskaper kan du tillgodogöra dig genom tvådagars kursen ISO 9001 alternativt ISO 14001.

Ur utbildningsprogrammet:

 • Revisioner
 • Revisionsformer
 • Revisionsmetodik
 • Intervjuteknik
 • Olika revisionsfokus
 • Att hitta avvikelser mot uppsatta krav
 • Praktikfall
 • Checklistor och rapporter
 • Certifiering

Längd: 2 dagar

Pris: Offert


Internrevision, Fortsättningskurs

Om utbildningen:

Utbildningen tillhandahåller verktyg för att planera och genomföra interna revisioner på ett effektivt sätt. Vi fördjupar oss i olika revisionsmetoder, samt hur en revision ska genomföras för att uppfylla revisionsstandarden ISO 19011.

Vem vänder sig utbildningen till?

Denna utbildning vänder sig till dig som är internrevisor på ett företag och vill fördjupa dina kunskaper. Du bör gärna ha gått utbildningen Internrevision Grundkurs tidigare och helst ha genomfört ett antal internrevisioner. Det är också lämpligt att ha genomgått utbildning inom ISO 9001 och ISO 14001.

Ur utbildningsprogrammet

 • Planera och genomföra en revision
 • Revisionsstandarden ISO 19011
 • Framgångsfaktorer
 • Hur interna revisioner kan utvecklas
 • Fokus på förbättringar snarare än avvikelser
 • Processbaserad internrevision

Längd: 1 dag

Pris: Offert

Denna utbildning genomförs just nu enbart som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

  Förfrågan om företagsintern utbildning

  Förfrågan om företagsintern utbildning:


  Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här

  Spamskydd *

  För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

  captcha