Certifikat

På Aptor vill vi leva som vi lär och är därför certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Vår verksamhetspolicy är integrerad.

Aptors verksamhetspolicy

Aptor AB erbjuder företag och organisationer lösningar som förbättrar deras möjlighet att leverera lönsamma produkter och tjänster. Vi säkerställer vårt erbjudande genom hög kompetens och ett aktivt engagemang.

Genom att leverera pedagogiska kunskapsintensiva utbildningar, användarvänliga webbtjänster och visuella ledningssystem, tillfredställer vi våra kunders behov, ökar deras engagemang och uppfyller deras förväntningar. Vi ser lagstiftning som en lägsta nivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi arbetar också förebyggande för att minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor, avfall och resursförbrukning samt arbetar för att öka vår egen och våra kunders miljöprestanda.

Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt med möjlighet till påverkan över den egna arbetssituationen. Vi engagerar alla medarbetare till positiv livsstil och att vara delaktiga i företagets utveckling. Genom att arbeta aktivt med våra verksamhetsrisker förbättrar vi ständigt verksamheten.