Lagefterlevnadskontroll

Om utbildningen

Kursen går igenom innebörden av lagefterlevnadskontroller och skillnader och likheter i metodiken mot interna revisioner. Kursen innehåller även en juridisk introduktion för att ge en grund till förståelse för svensk lagstiftning och EU-lagstiftning, vilket vi sedan utnyttjar vid övningar kring att ta fram checklistor för lagefterlevnadskontroller. Efter kursen ska deltagarna självständigt kunna tolka lagkraven samt planera och genomföra lagefterlevnadskontroller.

Vem vänder sig utbildningen till?

Miljösamordnare och andra som vill ha kunskaper om lagefterlevnadskontroller och hur de praktiskt ska utföras.

Ur utbildningsprogrammet:

  • Varför lagefterlevnadskontroll?
  • Lagefterlevnadskontroll kontra interna revisioner
  • Juridiska begrepp
  • Förståelse för EU-lagstiftning (direktiv och förordningar) och svensk lagstiftning (lagar, förordningar och föreskrifter) och deras uppbyggnad.
  • Att bryta ner författningstexten, vad är det som är viktigt?
  • Förberedelser (ta fram checklistor), genomförande och rapportering/dokumentation av avvikelser.

Längd: 1 dag

Pris: Offert

Utbildningen genomförs enbart som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Boka utbildning

Välj utbildning i listan nedan:

Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.Läs mer här
Spamskydd *

För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

captcha