Företagsanpassad utbildning

När du är i behov av kunskap som är mer anpassad för just er verksamhet eller om ni är fler som behöver utbildning tar vi fram en företagsanpassad utbildning och skräddarsyr den helt utifrån era önskemål. Våra kursledare utför utbildningen på plats hos er för berörda medarbetare. Alla våra utbildningar kan bokas som företagsanpassad utbildning och skräddarsys då efter era behov. Hittar du inte den utbildning du söker? Inga problem, hör av dig till oss så kan vi vara behjälpliga med framtagningen!

Nedan finner du exempel på utbildningar som du kan boka som företagsanpassad:

  • Ledningssystem
  • Miljöutbildning
  • Miljölagstiftning
  • Arbetsmiljöutbildning
  • Internrevision, steg 1 och steg 2
  • Kvalitets- och miljösamordnare
  • Processkartläggning
  • Lagefterlevnadskontroll
  • Informationssäkerhet

Hittar du inte den utbildningen du söker? Hör av dig till oss!

Företagsanpassad webbutbildning

Letar ni efter en företagsanpassad utbildning i webbformat? Vi anpassar våra befintliga webbutbildningar med er logga, era profilfärger och företagsspecifikt innehåll i er alldeles egna utbildningsportal på webben. I er utbildningsportal kan ni samla alla era interna webbutbildningar eller låta oss vara behjälpliga med framtagning av helt nya utbildningar!

Vill ni boka en företagsanpassad utbildning?

Kontakta oss