Företagsanpassad utbildning

När du är i behov av kunskap som är mer anpassad för just er verksamhet eller om ni är fler som behöver utbildning – tar vi fram en företagsanpassad utbildning och skräddarsyr den helt utifrån era önskemål. Alla våra utbildningar kan skräddarsys som företagsanpassade utbildningar.

Nedan finner du exempel på utbildningar som vi kan genomföra som företagsanpassade:

  • Ledningssystem
  • Miljöutbildning
  • Arbetsmiljöutbildning
  • Internrevision, steg 1 och steg 2
  • Kvalitets- och miljösamordnare
  • Processkartläggning
  • Lagefterlevnadskontroll
  • Informationssäkerhet

Hittar du inte den utbildningen du söker? Hör av dig till oss!

Företagsanpassad webbutbildning

Letar ni efter en webbutbildning med er logga, era profilfärger och företagsspecifikt innehåll? Vi erbjuder en företagsprofilerad utbildningsportal där vi kan anpassa befintligt kursinnehållet efter era behov. I er utbildningsportal kan ni samla alla era interna webbutbildningar eller låta oss vara behjälpliga med framtagning av helt nya utbildningar!

Vill ni boka en företagsanpassad utbildning?

Kontakta oss