Vad gör Aptor

Aptor är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter ett tydligt tjänsteutbud i samband med utveckling av deras verksamhetsprocesser. Vi skapar, inför och förbättrar ledningssystem. De vanligaste standarderna är ISO 9001 – Kvalitet, ISO 14001 – Miljö, ISO 45001 – Arbetsmiljö och ISO 27001 – Informationssäkerhet.

Runt arbetet med ledningssystem erbjuder vi stödjande IT-tjänster så som Lagportalen och Verktygslådan SMART för att underlätta arbetet. Utbildningar är också en viktig del i vår strävan efter att uppnå bästa, möjliga resultat hos våra kunder, därför tillhandahåller vi både öppna utbildningstillfällen samt webbutbildningar. Syftet med våra utbildningar är att överföra vår kunskap, för att stärka din position.

Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som en seriös och kompetent leverantör. Våra konsulters personliga värderingar om livskvalitet, humor och prestigelöshet stärker våra kundrelationer. Vi vill att kunderna väljer oss beroende på vår kunskap och förmåga och även för tron på att våra lösningar generar nya affärer för kunden i framtiden.

Kontakta oss