Att välja ISO-Konsult

– Att välja ISO-konsult för ert ledningssystem

När ni skapar och utformar ert ledningssystem kan ni självklart välja att förlita er på er egen personal. Många organisationer ser dock fördelarna med att ta stöd av externa konsulter som har spetskunskap för att bygga ledningssystem.

Att välja rätt ISO-konsult är viktigt bland annat för att säkerställa att det färdiga ledningssystemet bidrar till att er organisation når planerade mål så verkningsfullt och kostnadseffektivt som möjligt.

Aptor erbjuder konsultstöd som hjälper er att effektivt arbeta efter beprövade system inom Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö eller Informationssäkerhet. Konsultstöd kan användas på flera olika nivåer – alltifrån att skapa och bygga ert ledningssystem från grunden till mindre insatser såsom att genomföra interna revisioner eller leda ledningens genomgång.

Ett fungerande ledningssystem är en kultur och ett arbetssätt som leder till trygghet och lönsamhet i verksamheten. Oavsett om organisationer tar hjälp av en konsult eller inte kommer högsta ledningen och deras engagemang och åtagande att förbli nyckelfaktorer när det gäller att förverkliga och underhålla ledningssystemet.

När ni behöver veta mer kring de faktorer som bör tas i beaktande vid valet av konsult rekommenderas den internationella standarden ISO 10019:2005 för vägledning. Standarden kan användas för att utse en konsult som är kapabel att uppfylla era specifika behov, förväntningar och mål för att förverkliga ert ledningssystem.

Våra ISO-konsulter uppfyller de egenskaper och krav på kompetens som standarden ställer. Personliga egenskaper är också en viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete.

Har du frågor kring att välja konsult?

Kontakta oss