Hur ska kemikalier klassificeras, märkas och förpackas?

2023-12-22

En överenskommelse om ändringar i CLP-förordningen har nåtts gällande information om kemikalier. Förändringen i lagstiftningen syftar till att stärka och förtydliga regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Ändringen genomförs för att öka skyddet för miljö och hälsa.

Vad förändras?

  • Tydligare regler för reklam och onlineförsäljning
  • Förbättrad läsbarhet av etiketter
  • Utvikbara etiketter
  • Befogenheten att föreslå klassificeringar av farliga ämnen
  • Tydligare klassificeringsregler för ämnen som består av fler än en beståndsdel
  • Nya regler för påfyllnadsförsäljning för att minska risken att konsumenter exponeras för skadliga kemikalier

Källa: Kemikalieinspektionen

Bilden visar provrör med vätska i olika färger samt rök från provrören