Nya kemikalier på Kandidatförteckningen

2024-01-26

Fem nya kemikalier hamnar på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, Kandidatförteckningen. Listan innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa och/eller på miljön. När ämnen adderas så ställs det omedelbara krav på de företag som hanterar ämnena genom tillverkning, import och försäljning. De nya kemikalierna har bland annat visat sig ha negativa effekter på fosterutvecklingen och vara svåra att bryta ned.

De särskilt farliga ämnen som lagts till är:

  • 2,4,6-Tri-tert-butylfenol, EG-nummer 211-989-5, CAS-nummer 732-26-3
  • 2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, EG-nummer 221-573-5, CAS-nummer 3147-75-9
  • 2-(Dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on, EG-nummer 438-340-0, CAS-nummer 119344-86-4
  • Bumetrizol, EG-nummer 223-445-4, CAS-nummer 3896-11-5
  • Oligomeriserings- och alkyleringsreaktionsprodukter av 2-fenylpropen och fenol, listnummer 700-960-7

Källa: Kemikalieinspektionen