Havsbaserad vindkraft och giftfria kretslopp

2024-01-31

58 miljoner kronor. Det är summan som 12 forskningsprojekt får dela på. Syftet är att öka kunskapen inom två olika områden, havsbaserad vindkraft och giftfria kretslopp. Hur kommer samhällets behov för att öka elproduktionen påverka havet när fler vindkraftverk ska placeras till havs? Vilka åtgärder behöver tas så att utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minimeras?

Källa: Naturvårdsverket

Bilden visar ett vindkraftverk som är placerat i havet