Uppdatering av nya kriterier i PRIO-verktyget

2024-02-28

PRIO-verktyget har uppdaterats och utökats med nya kriterier för att hjälpa företag och inköpare att fasa ut nya ämnen. PRIO-verktyget kan hjälpa till att identifiera ämnen som är farliga för miljö och hälsa, fasa ut användningen av dessa även om de inte är förbjudna eller begränsade i lagstiftning samt bestämma om ett ämnen är cancerframkallande, hormonstörande eller långlivat.. I uppdateringen har två nya kriterier införts och tre befintliga har uppdaterats, detta till följd av fyra nya faroklasser som antagits i CLP-förordningen.

Källa: Kemikalieinspektionen

Bild som illustrerar färger i form av blått, lila och grått