Bioavfall

2023-12-11

Är ni redo för de nya bestämmelserna om utsortering av bioavfall som träder i kraft 1 januari 2024? Bestämmelserna gäller både privatpersoner och för verksamheter.

Vad ska du sortera ut?

  • Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall
  • Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter
  • Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall

Källa: Naturvårdsverket

Bilden visar potatis och gurka på en skärbräda med en vit låda märkt "compost" bredvid.