Temperaturökning i Sverige

2019-04-09

SMHI:s senaste klimatindikator visar att Sveriges årsmedeltemperatur ökar ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden. Temperaturökningen i världen är i genomsnitt 0,73 grader medan Sveriges årsmedeltemperaturen ökat lite mer än det dubbla: 1,7 grader för samma 30-årsperiod.

Källa: miljo-utveckling.se