Sverige kommer inte klara miljömålen till 2020

2019-02-05

Naturvårdsverket har genomfört den fördjupade utvärderingen av miljömålen och som väntat kommer inte Sverige klara miljömålen till år 2020 visar rapporten.

Det har det skett en positiv utveckling när det gäller luftkvalitet och försurning, men Sverige kommer att behöva göra mer för att nå miljömålen. Klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras i miljöpolitiken då denna utveckling går åt fel håll. Naturvårdsverket menar även att Sveriges konsumtion av flygresor, livsmedel, palmolja, textiler och elektronik har en stor miljö- och hälsopåverkan och dessa utsläpp behöver reduceras kraftigt. Naturvårdsverket föreslår nu att den offentliga sektorn bör visa vägen genom att ställa höga miljökrav i sina verksamheter, upphandlingar, investeringar och resande.

Behöver du en grundläggande miljöutbildning? Läs mer om Aptors webbutbildning här

Källa: miljo-utveckling.se