Producentansvar för bilar

2023-04-03

2023-05-01 träder förordning 2023:123, om producentansvar för bilar, i kraft. Syftet med förordningen är att utformningen och framställan av bilar ska ske på ett sådant sätt att avfallsuppkomsten förebyggs. Det avfall som trots detta uppkommer ska ha ett tydligt mottagarsystem för hantering av uttjänta bilar.

Viktiga datum kopplade till förordningen hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Källa: Naturvårdsverket

Bilchassin uppställda på bockar. Däck i bakgrunden.