Populäraste skräpet att slänga på stranden

2019-04-30

Det är känt sedan tidigare att cigarettfimpen är det vanligaste skräpet i stadsmiljö. Varje år slängs ungefär en miljard fimpar på marken i Sverige. Filtret består av plast och innehåller giftiga ämnen, till exempel kadmium. Nu har även cigarettfimpen blivit det vanligaste skräpet på stränder längst kusten.

EU har beslutat om hårdare regler som man hoppas ska leda till mindre nedskräpning. Det kommer till exempel att läggas större ansvar på cigarettproducenterna

Behöver du kunskap om miljön och vad du faktiskt kan bidra med? Läs mer om webbutbildningen Grundläggande miljö

Källa: miljo-utveckling.se