Motverka brott i arbetslivet

2020-01-14

Nu kan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan mellan myndigheter. 3 miljoner kronor kommer under 2020 fördelas ut i bidrag av Arbetsmiljöverket. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020.

Läs mer om bidraget och hur ni ansöker här

Källa: av.se