Fler kemikalier förbjuds

2019-01-31

Under år 2019 och 2020 kommer fler kemikalier att förbjudas inom EU. Begränsningarna av kemikalier inför i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Du hittar mer information på Kemikalieinspektionens hemsida här.

Behöver du stöd för att hålla koll på lagstiftningen? Läs mer om Lagportalen