Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

2023-01-26

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att nära 8 av 10 arbetsgivare inte gör tillräckligt för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

Källa: Arbetsmiljöverket