Arbetsolyckor

2023-06-15

Under 2022 anmäldes 35400 arbetsolyckor. Nivån är nu likvärdig med den som var innan pandemin. Många av olyckorna hade kunnat förebyggas om lärdom från tidigare incidenter eller olyckor tagits. Arbetsgivaren har ett ansvar att undersöka, bedöma och åtgärda risker som finns på varje arbetsplats. Ett arbete som ska ske kontinuerligt och i samråd med de anställda.

Källa: Arbetsmiljöverket