Arbetsmiljöverkets insats mot kränkande särbehandling

2020-01-30

Arbetsmiljöverket ska inspektera hur arbetsgivare motverkar kränkande särbehandling. Ljuset riktas nu mot Svenska kyrkan och andra trossamfund i Sverige. Inspektioner inom kultur, teater och film kommer samtidigt att fortsätta.

Kränkande särbehandling kan handla om mobbing, utfrysning eller trakasserier och i dagsläget ligger kränkande särbehandling bakom ca 1 av 10 anmälda arbetssjukdomar.

Källa: av.se

Behöver ni hjälp med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Kontakta oss!