Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

2019-04-04

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) innehåller felskrivningar och hänvisningar som nu ska rättas till. Ändringarna avser förtydligande om krav på brandsläckare samt om enkla tryckkärl.

Källa: av.se

Behöver ni hjälp med lagbevakning? Kontakta oss!