Arbetsmiljöverket måste redogöra för hur kunskapen hos inspektörerna säkerställs

2020-01-09

Arbetsmiljöverket ska nu, på uppdrag av regeringen, redogöra för hur de säkerställer kunskapen hos sina inspektörer samt utreda hur man skulle kunna öka inspektörernas branschkunskap. Redogörelsen är ett steg i arbetet mot att minska dödsolyckor i arbetslivet. Anledningen till regeringens uppdrag är olika arbetsgivarorganisationers tidigare kritik mot Arbetsmiljöverket gällande inspektörernas kunskap i vissa branscher.

Vill du läsa mer? Klicka här!

Källa: duochjobbet.se