Äntligen här; Arbetsmiljöverkets författningssamling

2023-10-17

Nu finns Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur tillgänglig.

2300 paragrafer i nuvarande föreskrifter har genomgåtts och sorterats in i 15 nya föreskrifter.

Målet med den nya strukturen har varit att behålla samma krav- och skyddsnivåer.

Det har däremot tillkommit en del nya regler, framförallt för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Föreskrifterna beslutades 2023-09-15 och träder ikraft 2025-01-01.

Ni har alltså gott om tid på er att sätta er in i de nya föreskrifterna och göra eventuella anpassningar i verksamheten.

Källa: Arbetsmiljöverket

Bilden visar flertalet människors händer ovanför ett bord