Verktygslådan SMART för företag!

2018-11-19

Fokus på praktisk handling och resultat, måluppfyllelse och verktyg för ständiga förbättringar, minskade säkerhetsrisker, minskad miljöpåverkan, säkrare arbetsmiljö, kvalitetssäkring av verksamhetens tjänster.

Verktygslådan SMART är en molnbaserad plattform för det systematiska arbetet inom områdena Arbetsmiljö, Kvalitet, Miljö och Säkerhet. Processen i Verktygslådan SMART bygger på den etablerade PDCA-cykeln, vilket står för Planera (Plan), Genomföra (Do), Följa upp (Check) och Förbättra (Act). Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras. Genom ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt kommer verksamheten att få bättre förutsättningar att uppnå ständiga förbättringar.