Unga skadas på jobbet

2023-05-29

Under förra sommaren råkade 1500 ungdomar ut för arbetsplatsolyckor, vilket ledde till sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket kommer utifrån detta inspektera arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar (16-24 år). Den här gången fokuserar Arbetsmiljöverket på bland annat hotell, restaurang, café och fastighetsskötsel. Vid tidigare inspektioner visar det sig att det saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. En bra introduktion och handledning är viktig då många ungdomar som sommarjobbar är oerfarna och inte vana vid utrustningen de ska använda eller arbetsmomenten de ska utföra.

Källa: Arbetsmiljöverket

Bild på 3 koppar med fat som innehåller kaffe. Runtom står olika gröna växter i vita krukor.