Tillägg i ISO-standarder

2024-04-24

Nu ska frågor om klimatförändringar in i många standarder.

I bland annat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 införs nu ett tillägg där ni måste bedöma om förändringen i vårt klimat, samt de konsekvenser som dessa medför, är något som ni i företaget behöver ta i beaktning för att nå era förväntade resultat. Det införs även en notering om att intressenter kan ha krav på leverantörer och samarbetspartners arbetssätt utifrån klimatförändringarna. Kravet införs i avsnitt 4.1 och noteringen införs i avsnitt 4.2.

Det är ovanligt att tillägg adderas i de befintliga standarderna och när detta sker brukar det finns en omställningsperiod. I detta fall så börjar tilläggen att gälla från dagen de publicerades, 2024-02-23. För er så innebär det att ni redan under kommande revision kan få frågor kopplade till klimatförändringar och eventuella krav ni ställer på leverantörer och samarbetspartners samt krav som ställs på er.

Viktigt att notera är även hur kravet berör er utifrån den standard ni är certifierade emot. Skillnaderna på hur klimatförändringarna påverkar ser väldigt olika ut om ni utgår från ett kvalitetsperspektiv eller ett arbetsmiljöperspektiv.

Undrar du över hur er verksamhet berörs, behöver ha någon att bolla med eller andra frågor, kontakta oss på Aptor AB, kundservice@aptor.se eller via telefon 08-410 079 91.

Bilden föreställer en utsträckt, jordig hand med en grön växt i.