Har ert företag koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet?

2023-06-07

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Under fyra år har Arbetsmiljöverket kontrollerat det systematiska arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos nästan 4 800 arbetsgivare inom olika branscher.

Arbetsgivaren ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp, årligen. En fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av sitt arbete.

Källa: Arbetsmiljöverket