Remiss för Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

2020-01-21

Nu är den nya regelstrukturen på gång! Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska sorteras på ett mer överskådligt sätt. 67 föreskrifter ska bli 14 och språket får sig en översyn. Den 30 januari går förslaget ut på remiss.

Myndigheten vill att det ska bli enklare för arbetsgivare och andra som berörs att hitta rätt i lagstiftning, förstå vilka föreskrifter som man berörs utav samt att det ska bli lättare att förstå reglerna. Det ska vara lätt i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö!

Alla som vill kan lämna synpunkter på den nya regelstrukturen. Arbetsmiljöverket tar också gärna emot förslag på hur de nya föreskrifterna m.m. kan namnges.

De nya föreskrifterna beräknas träda ikraft den 1 mars 2022.

Vill du läsa mer? Klicka här!

Källa: av.se