Producentansvar

2023-09-26

Vad innebär producentansvar? Vilka omfattas av det?

Syftet med producentansvar är att få företag att framställa produkter som är fria från miljöfarliga ämnen, lätta att återvinna och resurssnåla. Att få renare avfall samt en mindre avfallsmängd.

För många företag innebär detta ett särskilt arbete då de behöver reda ut om de har ett producentansvar eller inte. Övergripande är att det företag som säljer, importerar, tillverkar eller för in produkten i Sverige har ett producentansvar.

Källa: Naturvårdsverket

Bilden föreställer ett hög med sopor framför en skylt för övergångsställe