Pollinerande insekter får skydd från kemikalier

2019-04-17

Regeringen har beslutat om att skärpa användningen av växtskyddsmedel och reviderar nu handlingsplanen för att uppnå en hållbar användning av växtskyddsmedel. Man beskriver även att den tidigare handlingsplanens åtgärder har gett resultat. Men nu införs även ett nytt mål vars syfte är att skydda de pollinerande insekterna. Användning av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska anpassas för att minimera riskerna.

Källa: miljo-utveckling.se

Behöver ni hjälp med att hålla koll på alla ändringar som sker i lagstiftningen? Läs mer om lagbevakningstjänsten Lagportalen eller kontakta oss för en demo!