Nya regler för farligt avfall

2020-07-01

Idag råder anteckningsskyldighet för alla företag som producerar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Anteckningarna ska sparas för att redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Det är dock inte ovanligt att företag inte känner till anteckningsskyldigheten.

Nya regler inom EU innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register. Detta medför att krav på anteckningsskyldigheten nu ändras och rapporteringskrav införs.

Ändringarna preciserar skyldigheten vad gäller hur och vad som ska antecknas. Dessa ändringar träder i kraft den 1 augusti. Från och med den 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera.

Det är viktigt att se över vilka krav som ställs på din verksamhet. Detta finns i den nya avfallsförordningen och Naturvårdsverkets nya föreskrifter.

Behöver ni hjälp med att hålla koll på lagändringar? Kontakta oss så berättar vi mer om lagbevakningstjänsten Lagportalen!

Källa: naturvardsverket.se