Teknik som kan suga upp koldioxidutsläpp

2020-02-06

Idag är det 27 industrianläggningar som ligger bakom hälften av Sveriges koldioxidutsläpp. En ny forskningsrapport har släppts som visar på att om man skulle utrusta dessa anläggningar med en teknik som heter CCS skulle man kunna fånga in och lagra utsläppen. CCS-tekniken kan liknas med en stor dammsugare som sätts på en skorsten och avskiljer samt komprimerar koldioxiden som därefter transporteras till en lagringsplats. Kostnaden för detta beräknas till ca 23 miljarder kr/år, vilket kan kännas mycket – men motsvarar ungefär samma summa som staten får in på koldioxidskatten varje år.

En person bakom rapporten menar att man skulle kunna slopa flera av regeringens andra klimatåtgärder, t.ex. klimatklivet, laddstolpar, industriklivet etc. och istället satsa på CCS-tekniken.

Källa: aftonbladet.se